Skip to content

Hoofd Conciërge/Facilitair Beheerder

Nederland, Noord-Holland, BeverwijkFO

Functieomschrijving

Onze opdrachtgever is een grote schoolinstelling voor middelbaar onderwijs in Beverwijk. Vind je werken met pubers een leuke uitdaging, zie je de charme van een oud schoolgebouw, is het geven van leiding als meewerkend voorman jou niet onbekend, vind je het juist een pré als je van te voren niet precies weet hoe je werkdag er uitziet, ben je daarnaast flexibel, service gericht, communicatief en redelijk technisch onderlegd en woon je in de buurt van Beverwijk?


We maken graag kennis met je!


Startdatum: per direct

Aantal uur: 28 tot 40 uur per week

Duur: tot eind augustus 2023 met een mogelijkheid tot verlenging
Standplaats: 
Beverwijk.

De nieuwe Hoofd Conciërge / Facilitair Beheerder draagt er zorg voor dat elke schooldag de facilitaire zaken in de school goed worden opgepakt. Samen met het team van conciërges draagt de facilitair beheerder bij aan een gezellige, ontspannen sfeer binnen de school, wat prima samen kan gaan met het stellen en handhaven van een aantal duidelijke regels.

De Facilitair Beheerder is verder belast met het coördineren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud en heeft in dat kader ook contact met het bedrijfsbureau, externe leveranciers en technische onderhoudspartijen. Hiernaast geeft de Facilitair Beheerder leiding aan het team van conciërges, werkt nauw samen met de receptie en de administratie en heeft als facilitair beheerder een rol bij het vorm en inhoud geven aan het veiligheidsbeleid.


De werkzaamheden van zijn:

 • Contact onderhouden met onderwijzend en ondersteunend personeel en is in staat om een goede band op te bouwen met de leerlingen van de school. De Hoofd Conciërge / Facilitair Beheerder is pedagogisch-didactisch sterk en weet hoe hij/zij om moet gaan met leerlingen in de leeftijd van 12 - 18 jaar.
 • Geeft leiding aan de afdeling facilitaire zaken door het verdelen van de werkzaamheden over de medewerkers, het toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden, het opstellen van draaiboeken en protocollen voor de verschillende werkzaamheden en het houden van functioneringsgesprekken;
 • Coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van toezicht, huisvesting, beheer en onderhoud door het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten, het mede opstellen van kostencalculaties, het, binnen de door de (centrale) directie gestelde kaders en budgetten en inkopen van materialen (kantoorbehoeften, werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, schoonmaakcontracten, e.d.).  
 • Ziet toe op de staat van onderhoud van gebouwen en inventaris en het adviseren met betrekking tot vervanging en reparatie, het toezien op het naleven van regelgevingen voor de beveiliging van (de gebruikers van) de gebouwen en terreinen en contactpersoon bij calamiteiten met betrekking tot inbraak of brand melding, het aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan dat wordt afgeleid van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het na vaststelling door de (centrale) directie zorgdragen voor de uitvoering ervan. Het voeren van overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging).
 • Het aanvragen en beoordelen van offertes, het beoordelen van door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen op technische haalbaarheid, doelmatigheid en wenselijkheid. Het organiseren van het verhuur en medegebruik van de gebouwen door derden;* het uitvoeren van het energiebeheer op de locaties.
 • Het voeren van werkoverleg met de Directie in een (twee) wekelijke frequentie en deze gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die verband houden met school- en veiligheidsklimaat, beheer en onderhoud, de medewerker facilitaire zaken van het service en expertise centrum, medewerkers en leidinggevende van receptie en administratie,  collega’s van de andere scholen en  het jongerenwerk en de politie, in voorkomende gevallen.


Functie-eisen

De Hoofd Conciërge / Facilitair Beheerder heeft:

 • pedagogische-didactische kwaliteiten om goed om te gaan met leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar
 • kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen;
 • kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen;
 • kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties;
 • vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
 • vaardigheid in het overleggen met aantal organisaties ten aanzien van toezicht en veiligheid, - vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d.;
 • leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen,e.d.). 


Wij bieden

wij bieden je een tijdelijke aanstelling met een salaris passend aan jouw kennis en ervaring en een reiskostenvergoeding. Je komt te werken in een gezellig team van collega's, die je graag samenwerken. Young Group kijkt met je mee naar eventuele mogelijkheden om je in te zetten op andere passende facilitaire rollen bij onze opdrachtgevers.


Young Group

Young Group is een facilitair dienstverlener binnen operationeel tot strategisch niveau met de focus op vastgoed en onderwijs. Actief in facilitair management, coördinatie en uitvoering door met opdrachtgevers, naast de dagelijkse praktijk, mee te denken over de toekomst van hun organisatie. Young Group is een jong, ambitieus en gezellig bedrijf wat bestaat uit drie divisies, namelijk: School Facility, Young Facility en Young Event. Met onze organisatie, die zich kenmerkt met een no-nonsense mentaliteit, vormen wij een hecht team.


Vereisten

Solliciteer direct!

Herken jij je in bovenstaande beschrijving en ben je enthousiast geraakt? Reageer dan snel met jouw CV én motivatiebrief.

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

Nederland, Noord-Holland, Beverwijk
FO
Nederland, Noord-Holland, Beverwijk
FO